Zgięcie ramy

Podczas ruchu samochodu na jego ramę działają złożone obciążenia: zginające, skręcające i ścinające. Od ramy wymaga się więc dostatecz­nej sztywności przy możliwie najmniejszym ciężarze własnym. Ponadto konstrukcja ramy powinna umożliwiać swobodne skręcanie w bok kie­rowanych kół przednich i możliwie niskie położenie środka ciężkości nadwozia. Ze względu na wykonanie rozróżnia się ramy podłużnicowe, centralne i płytowe.Objawy. Zgięcie lub zwichrowanie ramy powoduje trudności w pro­wadzeniu samochodu. Pojazd wykazuje skłonność do skręcania w bok. Łożyska piast kół i ogumienie ulegają przedwczesnemu zużyciu. Znacz­ne odkształcenia podłużnie lub poprzeczek ramy można łatwo spostrzec podczas zewnętrznych oględzin podwozia.Przyczyny. Powodem zgięcia się lub zwichrowania ramy samocho­du może być wypadek drogowy lub jazda przeładowanym samochodem po nierównej drodze albo w terenie bez zachowania odpowiedniej ostrożności.Naprawa. Ze względu na skomplikowane zabiegi, jakim należy pod­dać skrzywioną ramę podczas jej prostowania, praca ta może być wy­konana prawidłowo tylko w warsztacie naprawczym. Znacznie zgiętą ramę trzeba wymienić na nową. ‘Wskazania. Aby zapobiec zwichrowaniu łub uszkodzeniu ramy, prędkość samochodu należy dostosować do warunków drogowych. Prze­ładowanie samochodu może spowodować nie tylko zgięcie ramy, ale ponadto wpływa niszcząco na całe zawieszenie, powodując łamanie re­sorów i inne uszkodzenia.

Comments

comments