Zużycie lub uszkodzenie łożyska wyciskowego

Objawy. Nadmierne zużycie lub uszkodzenie łożyska wyciskowego (zatarcie łożyska, brak smaru w łożysku) tocznego lub ślizgowego (gra­fitowego pierścienia wyciskowego) sygnalizują odgłosy przypominające gwizdanie lub świstanie, słyszalne podczas wyłączania sprzęgła (niekiedy łożysko opo­rowe wyraźnie brzęczy). Nad­mierne zużycie lub uszkodzenie ślizgowej powierzchni pierście­nia wyciskowego powoduje zgrzyty lub szarpnięcia pod­czas wyłączania albo włącza­nia sprzęgła.Przyczyny. Powodem przedwczesnego zużycia lub u-szkodzenia łożyska wyciskowe­go może być brak luzu pedału sprzęgła albo nieumiejętne po­sługiwanie się sprzęgłem pod­czas jazdy (opieranie stopy na pedale, jazda z częściowo wyłą­czonym sprzęgłem), lub też za­cinanie się pedału wycisko­wego sprzęgła (zapieczenie się lub zatarcie na łożyskowaniu), wskutek czego sprężyna po­wrotna pedału nie odciąga go w położenie swobodne.Naprawa. Wymianę nad­miernie zużytego lub uszkodzo­nego łożyska wyciskowego na­leży zlecić warsztatowi napraw­czemu, ponieważ trzeba rozebrać całe sprzęgło (lub zespół napędowy) oraz wymienić i inne zużyte części.Należy mieć na uwadze, że zaniedbanie wymiany zużytego grafito­wego pierścienia wyciskowego może spowodować uszkodzenie innych części sprzęgła, ponieważ oprawka pierścienia opadając na dźwigienki wyciskowe może łatwo uszkodzić je i sprężyny.

Comments

comments