Zużycie lub zniekształcenie zębów wieńca zębatego

Objawy. Koło zębate rozrusznika nie zazębia się z wieńcem zębatym koła zamachowego silnika, lecz uderza o zęby wieńca, zgrzytając albo po zazębieniu zakleszcza się. Uruchomienie silnika korbą w razie za­kleszczenia się koła zębatego rozrusznika w wieńcu jest niemożliwe.Przyczyny. Wskutek normalnego zużycia (włączanie koła zębatego rozrusznika) zęby w niektórych miejscach wieńca są nadmiernie zużyte. W czterocylindrowym silniku uszkodzenia zębów rozmieszczone są co 180°, tzn. w dwóch przeciwległych miejscach, w sześciocylindrowym — w trzech (co 120°), w ośmiocylindrowym rzędowym — w czterech miej­scach.Naprawa. Jeżeli koło zębate rozrusznika nie zazębia się, lecz tylko zgrzyta, należy obrócić nieco wał korbowy silnika, tak aby naprzeciw koła zębatego rozrusznika znalazły się nie zużyte jeszcze zęby wieńca. Jest to oczywiście sposób doraźny i może być stosowany tylko w razie konieczności (np. w drodze).Jeżeli koło zębate rozrusznika zostało zakleszczone w wieńcu zęba­tym, należy je wyzębić. W tym celu włącza się bieg bezpośredni i po­pycha powoli samochód do tyłu, a na pochyłości włącza się bieg tylny i popycha samochód do przodu tak, aby zaczął się staczać w dół. Koło zębate rozrusznika powinno się wówczas wyzębić (kiedy koło zamacho­we nieznacznie się obróci), o czym świadczy lekkie stuknięcie. Jeśli mimo tych prób koło zębate rozrusznika się nie wyzębi, należy wybu­dować rozrusznik lub zluzować jego zamocowanie i poruszać rozrusz­nikiem. W razie powtarzania się takiego niedomagania uszkodzony wie­niec zębaty na kole zamachowym trzeba wymienić w warsztacie na no­wy. Prowizoryczne podpiłowywanie zębów wieńca na kole zamacho­wym nie daje zadowalających rezultatów. Niekiedy wystarcza ściągnąć wieniec z koła zamachowego i następnie odwrotnie wcisnąć go ponow-nie tak, aby naprzeciw zębów koła rozrusznika znalazły się nieuszko­dzone obrzeża zębów wieńca.Uwaga: regeneracja zębów wieńca przez naspawanie jest bardzo ry­zykowna, gdyż podczas takiego zabiegu może ulec zwichrowaniu koło zamachowe.

Comments

comments