Zużycie pierścieni uszczelniających

Objawy. Zużycie pierścieni uszczelniających wiąże się zwykle z ogólnym zu­życiem silnika (gładzi cylindrów). Objawem zewnętrznym takiego stanu technicznego silnika jest spadek jego mocy (pogorszenie się zrywności samochodu). W razie nadmiernego zużycia pierścieni tłokowych wy­stępują ponadto następujące objawy dodatkowe:spadek ciśnienia sprężania,nadmierne zużycie paliwa i oleju (rzeczywiste — szczelny układ smarowania),częste zaolejanie się elektrod świec zapłonowych,przedmuchy spalin do skrzyni korbowej,osadzanie się znacznych ilości nagaru na denkach tłoków i na gniaz­dach (występowanie samozapłonów),znaczna zawartość paliwa w oleju silnikowym,trudny rozruch silnika, zwłaszcza w niskich temperaturach otocze­nia; nieregularny jałowy bieg silnika.Przyczyny. Zużycie pierścieni tłokowych jest normalnym skutkiem użytkowania silnika, jeżeli pierwsze objawy nadmiernego zużycia wy­stępują dopiero po przepracowaniu przez silnik określonego okresu czasu (ok. 50 000 km przebiegu samochodu). Przedwczesne zużycie pierścieni tłokowych może być następstwem:niedbale przeprowadzonego docierania silnika,stosowania nieodpowiedniego gatunku oleju silnikowego,niedomagań w działaniu układu smarowania lub chłodzenia,nieprzestrzegania zaleceń dotyczących wymiany oleju i czyszczenia filtrów oleju.Przyczyną zbyt wczesnego zużycia pierścieni tłokowych może być również użycie niewłaściwego materiału do wyrobu pierścieni (utrata sprężystości) albo też nieumiejętne ich wykonanie.Jeżeli zużycie gładzi cylindrów jest już stosunkowo duże, zamiast zwykłych pierścieni żeliwnych można zastosować specjalne pierścienie stalowe typu Cords, zakładane w stosach po kilka do jednego rowka.Wskutek odpowiedniego ukształtowania pierścienie takie rozpierają się wzajemnie i szczelnie przylegają do gładzi cylindra, zapewniając dobre uszczelnienie. Między pierścieniami utrzymuje się zawsze pewien zapas oleju, zapewniający dobre smarowanie gładzi (również w okresie rozruchu). Do pierwszego rowka zakłada się zwykły pierścień uszczel­niający, ponieważ wskutek przegrzania pierścienie stalowe uległyby szybko zniszczeniu.Liczbę pierścieni stalowych do każdego rowka (jednak nie mniej niż 3 pierścienie) oraz ich szerokość dobiera się według zaleceń instrukcji fabrycznej.Dość często stosowane są również pierścienie ze sprężynami rozpiera­jącymi typu Goetze odznaczające się znacznie większą od­pornością na zakleszczanie się niż zwykłe pierścienie żeliwne. Nacisk pierścienia ze sprężyną rozpierającą na gładź cylindra uzyskuje się nie tylko dzięki jego własnej sprężystości, lecz również dzięki sprężystości sprężyny rozpierającej. Należy zaznaczyć, że w razie stosowania pier­ścieni ze sprężynami rozpierającymi, jako pierwszy (tzw. górny) za­kłada się zwykły żeliwny pierścień uszczelniający, ponieważ wskutek przegrzania sprężyna rozpierająca szybko uległaby osłabieniu.Naprawa. Wymieniając zużyte pierścienie tłokowe trzeba najczęściej roztoczyć cylindry i wymienić tłoki. Jedynie w silnikach o utwardzonej gładzi cylindrów (np. przez azotowanie, cyjanowanie itp.) współpracują-cej ze stosunkowo miękkimi pierścieniami tłokowymi można kilkakrot­nie nawet wymieniać same pierścienie, bez jednoczesnego przetaczania cylindrów. Wymieniając pierścienie tłokowe należy zwracać uwagę na prawidłowość ich założenia (patrz punkt 2.3.10) i dobór odpowiedniego wymiaru naprawczego pierścieni — zależnie od rzeczywistej średnicy cylindrów oraz odpowiednią kolejność zakładania. Zwykle za­kład produkujący pierścienie tłokowe dostarcza je w kilku wymiarach naprawczych jako tzw. nadwymiarowe.Przed założeniem nowych pierścieni tłokowych należy odpowiednio dopasować luzy w ich zamkach. Pierścień tłokowy po założeniu do cy­lindra w sposób pokazany na rysunku 2-38 powinien mieć luz na zamku w zakresie 0,2 … 0,4 mm. Luzy na zamkach pierścieni mierzy się przy użyciu odpowiedniego szczelinomierza.Ponadto odpowiednio należy dobrać luz między pierścieniem i jego rowkiem w tłoku.Aby zapobiec skłonności pierścienia tłokowego do zakleszczania się w rowku tłoka podczas pracy silnika, luz pierścienia w rowku należy dobierać zgodnie z zaleceniami producenta silnika (norma PN-61/S-36507 określa luzy zamków pierścieni w cylindrze w zależności od średnicy cylindra w granicach 0,15 … 0,65 mm).Jeżeli pierścień nie wchodzi do rowka lub kiedy luz pierścienia w rowku jest zbyt mały, pierścień taki należy przeszlifować na drobno­ziarnistym płótnie ściernym, położonym na płycie. Jeśli stwierdza się zbyt duży (większy niż dopuszczalny) luz na zamku lub luz pierścienia w rowku — pierścienia takiego nie wolno zakładać, lecz należy dobrać inny pierścień w odpowiednich wymiarach. Przed założeniem pierście­ni należy dokładnie oczyścić rowki w tłoku oraz otwor­ki odprowadzające olej znad pierścieni zgarniających.

Comments

comments