Zużycie płaszcza tłoka

Objawy. Zużycie tłoków jest zwykle jednoznaczne z ko­niecznością przekazania silnika do naprawy. O zużyciu tłoków świadczy spadek mocy silnika, a ponadto:stuk tłoków w cylindrach, zwłaszcza w razie przeciążenia silnika lub wskutek nagłego naciśnięcia na pedał przyspieszenia (najsilniej­sze stukanie bezpośrednio po rozruchu zimnego silnika);nadmierne zużycie oleju i paliwa;przedmuchy spalin do skrzyni korbowej;nieregularna praca silnika wskutek zanieczyszczenia olejem elektrod świec zapłonowych;szybkie pogarszanie się jakości oleju silnikowego. Przyczyny. Nadmierne zużycie płaszcza tłoka, z reguły towarzyszą­ce zużyciu gładzi cylindrów, może być następstwem normalnego zużycia eksploatacyjnego (po przebyciu przez samochód 80… 150 tys. km i więcej lub po 1500 … 2000 godzinach pracy silnika, zależnie od typu i konstrukcji silnika). Natomiast przedwczesne zużycie płaszczy tłoków jest najczęściej skutkiem:niedostatecznego smarowania gładzi cylindrów;— stosowania niewłaściwego gatunku oleju silnikowego, jak również nieprzestrzegania przepisów dotyczących uzupełniania i terminów wymiany oleju;zanieczyszczenia lub braku filtru powietrza, co ułatwia przenikanie pyłu do wnętrza cylindrów;niewłaściwie przeprowadzonego docierania silnika;zatarcia się tłoka wskutek niedomagań układu smarowania lub chło­dzenia, albo w wyniku przeciążenia i przegrzania silnika.Naprawa. Praktycznie biorąc, zużyte tłoki wymienia się na nowe z uwagi na nieopłacalność chromowania. Połączone jest to zwykle ze szlifowaniem cylindrów. Nie należy wymieniać tłoków bez szlifowania cylindrów, ponieważ taka naprawa nie daje zadowalających rezulta­tów.Wymieniając tłoki trzeba pamiętać, że największa dopuszczalna róż­nica ciężarów poszczególnych tłoków kompletowanych do jednego sil­nika nie powinna przekraczać 5 gramów (średnice cylindrów do 85 mm) lub 10 gramów (średnice cylindrów powyżej 85 mm). Wskazania. Okres użytkowania tłoków można przedłużyć przez:prawidłowe przeprowadzenie docierania silnika,wymianę i uzupełnianie oleju w okresach przewidzianych przez in­strukcję danego pojazdu,stosowanie gatunków olejów zalecanych przez instrukcję fabryczną,częste kontrolowanie prawidłowości działania układu chłodzenia i smarowania,unikanie przeciążenia lub przegrzewania silnika,dbałość o czystość filtrów oleju i powietrza.

Comments

comments