Zużycie pośredniego łożyska wału napędowego

Objawy. Wskutek nadmiernego zużycia, uszkodzenia lub obluzowa­nia umocowania pośredniego łożyska wału napędowego słychać silne głuche stukanie podczas ruchu rozpędzonego samochodu z wyłączonymsilnikiem.Przyczyny. Powodem obluzowania się umocowania obudowy ło­żyska pośredniego jest najczęściej zaniedbanie okresowejkontroli jego stanu. Niedokręcone w porę śruby wskutek drgań i wstrząsów luzują się coraz bardziej, co w końcu łatwo staje się przy­czyną rozbicia łożyska, a nawet urwania się wału napędowego. Wskutek obluzowania się obudowy łożysko pośrednie ulega wzmożonemu zuży­ciu lub uszkodzeniu. Niekiedy powodem przedwczesnego zużycia ło-zyska pośredniego jest brak wyrównoważenia lub skrzywienie wału napędowego.Naprawa. Luzy w osadzeniu pośredniego łożyska wału napędowego usuwa się przez dociągnięcie śrub mocujących obudowę łożyska, poczym należy śruby odpowiednio zabezpieczyć przed odkręceniem. Zu­żyte łożysko pośrednie należy wymienić na nowe. Przed wbudowaniem wału napędowego trzeba sprawdzić jego wyrównoważenie (w warszta­cie naprawczym).

Comments

comments