Zużycie świecy zapłonowej

Elektrody najlepszej nawet świecy zapłonowej ulegają po pewnym czasie zniszczeniu wskutek nieustannego przegrzewania się i chemicz­nego oddziaływania gorących spalin. Zużycie świecy zapłonowej nastę­puje zwykle po 15 … 25 tys. km przebiegu pojazdu.Objawy. Na zużycie świecy zapłonowej wskazują podobne objawy, jak sygnalizujące omówione uprzednio niedomagania lub uszkodzenia świec zapłonowych. Najczęściej nieregularna praca silnika (brak zapło­nów w cylindrze), spadek mocy silnika, przedwczesne zapłony itd.Przyczyny. Świeca zapłonowa ulega przedwczesnemu zużyciu w przypadku, kiedy jej wartość cieplna nie odpowiada warunkom pracy w danym silniku (gdy świeca jest zbyt „gorąca” lub zbyt „zimna”). Niekiedy przedwczesne zużycie świecy zapłonowej jest skutkiem nied­bałej lub nieumiejętnej obsługi.Zużycie świecy po 12 … 15 tys. km przebiegu pojazdu (1000 godzin pracy silnika) traktuje się jako zużycie eksploatacyjne.

Comments

comments