Zużycie sworznia tłokowego lub jego tulejki

Objawy. Znaczne zużycie sworznia tłokowego lub jego tulejki sy­gnalizują dźwięczne, metaliczne stuki dobrze słyszalne w sąsiedztwie górnej części kadłuba silnika, potęgujące się wskutek nagłych zmian prędkości obrotowej wału korbowego.Cylinder, w którym stuka sworzeń tłokowy, rozpoznaje się podczas pracy silnika przez kolejne odłączanie przewodów od poszczególnych świec zapłonowych. Jeżeli po odłączeniu przewodu stuk zanika, świad-czy to, że sworzeń tłokowy w danym cylindrze jest nadmiernie zużyty. Przyczyny. Poza normalnym zużyciem eksploatacyjnym przyspie­szone zużycie sworznia tłokowego może nastąpić wskutek niedosta­tecznego smarowania lub stosowania niewłaściwego gatunku oleju.Przedwczesne zużycie sworzni może być też wynikiem niewłaściwej technologii ich wykonania albo zastosowania nieodpowiedniego ma­teriału, lub doboru nieprawidłowego pasowania (podczas naprawy silni-ka).Naprawa. Zużyte sworznie tłokowe (około 0,1 mm średnicy) z re­guły wymienia się na nowe. Jednocześnie trzeba tulejkę główki korbowodu rozwiercić za pomocą rozwiertaka, tak aby w normalnej temperaturze (około 20°C) sworzeń wcho­dził w tulejkę pod naciskiem dużego palca ręki. Zużyte sworznie mogą być regenerowane przez elektrolityczne powlekanie lub innymi metodami (np. przez metalizowanie), lecz celowość takiej na­prawy jest problematyczna z uwagi na pracochłonność i koszty. Opła­calne w zasadzie jest tylko szlifowanie na podwymiar naprawczy, jeżeli nie zmniejsza to twardości pracującej powierzchni sworznia.

Comments

comments