Zużycie synchronizatora

W niektórych skrzynkach biegów włączanie przekładni odbywa się przez przesuwanie koła zębatego na wielowypuście do zazębienia się z drugim kołem przekładni (obecnie coraz rzadziej spotykane — najczęściej pierwszy i tylny bieg). W nowoczesnych skrzynkach biegów włączanie przekładni odbywa się przez sprzęganie koła zębatego, osa­dzonego luźno na wałku i zazębionego stale z drugim kołem przekła­dni, zaklinowanym na wale za pomocą sprzęgieł kłowych lub zębatychz synchronizatorami. Sprzęgła osadzone są współosiowo z kołem sprzę­ganym.Synchronizator umożliwia sprzęganie kół dopiero po uprzednim wyrównaniu ich prędkości kątowych. Z uwagi na dużą róż­norodność konstrukcji synchronizatorów występujące w nich niedomagania można ująć tylko w ogólnym zarysie.Objawy. Wskutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia synchroni­zatora można zaobserwować następujące objawy:zgrzytanie kół zębatych przy przełączaniu przekładni (mimo pra­widłowego działania sprzęgła);utrudnione włączanie biegów.W wyniku zużycia synchronizatorów może następować rozłączanie się biegów podczas pracy.Przyczyny. Przyczyną nieprawidłowej pracy synchronizatorów może być:przedwczesne zużycie pierścieni synchronizatorów (stożkowych pierścieni ciernych) skrzynki biegów;uszkodzenie lub nadmierne zużycie zatrzasków sprężynujących;pęknięcie piasty, pierścienia stożkowego lub sprzęgła kłowego syn­chronizatora.Naprawa. Uszkodzony (lub zużyty) synchronizator należy wymie­nić. W tym celu skrzynkę biegów należy zdjąć i rozebrać w warsztacie naprawczym. Naprawa części synchronizatora ze względów technologicznych jest zawodna i nie rokuje powodzenia.

Comments

comments