Zużycie tulei łożyskowych i czopów wału rozrządu

Objawy. Nadmierne zużycie tulei i czopów wału rozrządu jest zwy­kle sygnalizowane przez stukanie oraz nierównomierny bieg silnika.Przyczyny. Na ogół zużycie tulei łożyskowych i czopów wału roz­rządu jest mało intensywne i ułożyskowanie wału rozrządu naprawia się tylko w ramach naprawy głównej silnika, gdy jest to konieczne. Je­żeli więc zaistnieje konieczność naprawy łożysk wału rozrządu zanim silnik osiągnie swój przebieg międzynaprawczy, zużycie ich traktuje się jako- przedwczesne, przy czym przyczyną mogą być zaniedbania w obsłudze silnika lub też niedostateczne smarowanie.Naprawa. Tuleje łożyskowe wału rozrządu zużywają się zwykle kilka razy wolniej niż panewki wału korbowego. W razie umiejętnej obsługi silnika w okresie użytkowania wystarcza na ogół wymiana tulei łożyskowych wału rozrządu w ramach co drugiej naprawy głównej silnika.Naprawa ułożyskowania wału rozrządu polega przeważnie na prze-szlifowaniu czopów wału (tylko w razie dość znacznego zużycia) na podwymiar naprawczy oraz na wymianie zużytych tulei łożyskowych na nowe, które następnie roztacza się na potrzebne podwymiary. Przed szlifowaniem czopów wału rozrządu należy sprawdzić, czy wał nie wy­kazuje zwichrowania lub zgięcia. W razie potrzeby wał trze­ba wyprostować tak, aby mimośrodowość środkowych czopów nie prze­kraczała 0,02 mm. Po szlifowaniu czopy poleruje się.Podczas szlifowania czopów wskutek zmniejszenia się średnic czopów maleje głębokość rowków olejowych. Dlatego po oszlifowaniu czopów rowki także należy odpowiednio pogłębić.Konieczność wymiany wału rozrządu ze względu na nadmierne zuży­cie czopów łożyskowych jest przypadkiem bardzo rzadkim. Ponieważ krzywki wału rozrządu zużywają się intensywniej niż jego czopy łoży-skowe, niemal z reguły wały rozrządu wymienia się wskutek nadmier­nych ubytków materiału z bieżni krzywek, podczas gdy stan czopów nie budzi jeszcze zastrzeżeń.

Comments

comments