Zużycie tulejki dźwigienki zaworu

Objawy. Jako typowy objaw świadczący o nadmiernym zużyciu tu­lejek dźwigienek zaworów występuje zwykle:stukanie dźwigienek zaworów (jeśli nie mają one sprężyn utrzymu­jących dźwigienki przy zaworach),nierównomierna praca silnika.Przyczyny. Po przebyciu przez pojazd określonego przebiegu w sil­niku górnozaworowym konieczna jest wymiana tulejek dźwigienek za­worów wskutek zużycia eksploatacyjnego. Wybijanie i rozwiercanie tulejki w dźwigni zaworu lejek dźwigienek zaworów może nastąpić wskutek niedbałej obsługi lub niedomagań układu smarowania silnika.Naprawa. Naprawa nadmiernie zużytych tulejek dźwigienek zawo­rów polega na ich wymianie na nowe i rozwierceniu odpowiednio do średnicy osi albo też na wymianie kompletnych dźwigienek.

Comments

comments