Zwarcie styków włącznika elektromagnetycznego

Objawy. Po uruchomieniu silnika i wyłączeniu rozrusznika wirnik nadal się obraca.Przyczyny. Powodem zwarcia (stopienia się) styków włącznika elektromagnetycznego może być zbyt powolne włącza­nie rozrusznika, wskutek czego między stykami tworzy się łuk elek­tryczny. Styki włącznika elektromagnetycznego nadtapiają się najczę­ściej wskutek korzystania z rozrusznika mimo znacznego lub prawie zupełnego wyładowania akumulatora.Naprawa. Jeżeli wystąpią objawy świadczące o zwarciu styków włącznika elektromagnetycznego, należy natychmiast zatrzymać silnik i odłączyć przewód prowadzący od akumulatora do rozrusznika. Na­stępnie trzeba zdjąć osłonę włącznika i oczyścić jego styki przy użyciu pilniczka.Wskazania. Rozrusznik należy włączać szybko i pewnie, aby nie dopuścić do tworzenia się iskry (łuku) między stykami włącznika i nisz­czenia styków. W następstwie iskrzenia styki nadpalają się, wskutek czego włączanie i wyłączanie rozrusznika nie jest prawidłowe.

Comments

comments