Zwichrowanie koła zamachowego

Objawy. Zwichrowanie koła zamachowego (bardzo rzadki przypadek) może się zdarzyć tylko wskutek niedbałej naprawy silnika. Zwichrowa­ne koło „rzuca” (widoczne podczas powolnego obracania wałem korbo­wym), co powoduje wyczuwalne drgania silnika, potęgujące się w pew­nych zakresach prędkości obrotowych wału korbowego.Przyczyny. Koło zamachowe jest zwichrowane, ponieważ zostało nieprawidłowo założone lub uległo odkształceniom wskutek zabiegów spawalniczych (np. naspawanie zębów wieńca zębatego).Naprawa. Niekiedy zwichrowanie koła zamachowego można usunąć przez prawidłowe założenie koła. Większość fabryk stosuje obecnie ta­kie rozstawienie śrub, że założenie koła zamachowego jest możliwe tyl­ko w jednym położeniu, co uniemożliwia niewłaściwe założenie koła. Odkształcone koło zamachowe należy przetoczyć. Ponieważ koło zamachowe powinno być obrobione i wyrównoważone wraz z wa­łem korbowym, jest to zabieg bardzo kłopotliwy.

Comments

comments