Zwichrowanie lub obluzowanie tarczy koła

Objawy. Podczas jazdy samochodu widać wyraźnie, że koło „rzuca”. Jeśli skrzywiona jest tarcza koła przedniego, koło kierownicy wyraźnie drga.W razie obluzowania się tarczy koła, podczas jazdy słychać charakte­rystyczne stukanie, wskutek uderzenia tarczy koła o piastę (szczególnie na zakrętach).Przyczyny. Obluzowanie się tarczy koła jezdnego jest zwykle skutkiem braku kontroli prawidłowości dociągnięcia nakrętek mocu­jących tarczę koła. Nakrętki takie podczas ruchu samochodu wykazują zawsze pewną skłonność do luzowania się. Często tarcza koła może się obluzować w następstwie zerwania gwintu na śrubie lub nakrętce mo­cującej koło, albo wskutek odwrotnego założenia nakrętki.Zwichrowanie tarczy koła może być następstwem silnego dotarcia kołem do krawężnika, zbyt szybkiej jazdy na ostrym zakręcie lub wy­padku drogowego (zderzenie, zjechanie do rowu lub tp.).Naprawa. Zwichrowaną tarczę koła jezdnego w zasadzie należy od razu wymienić na nową, gdyż próby prostowania jej nie przynoszą na ogół zadowalających rezultatów. Śruby z zerwanym gwintem trzeba wymienić w warsztacie na nowe. Zluzowane nakrętki należy dociągnąć. Wskazania. Sprawdzanie dociągnięcia nakrętek mocujących tarczękół jest codziennym obowiązkiem kierowcy. Zaniedbania w tym zakresie mogą mieć poważne następstwa, gdyż odłączenie się koła, zwłaszcza przy dużej prędkości powoduje z reguły wypadek drogowy.Nie wolno wyruszać w drogę, jeśli choćby nawet tylko jedna śruba koła była uszkodzona lub bez nakrętki.Słysząc stukanie w sąsiedztwie kół kierowca powinien zatrzymać sa­mochód i sprawdzić prawidłowość ich umocowania.

Comments

comments