Zwichrowanie obudowy mostu napadowego

Objawy. Wskutek zwichrowania obudowy most napędowy przegrze­wa się i jednocześnie opony ulegają przedwczesnemu zużyciu. W razie skrzywienia w płaszczyźnie pionowej można często zaobserwować nie­jednakowe ustawienie kół w stosunku do poziomu (zbieżność lub roz­bieżność kół).Przyczyny. Zwichrowanie obudowy mostu napędowego może być następstwem:— wypadku drogowego (wjechanie samochodu do rowu, zderzenie, wywrócenie się pojazdu itp.);bocznego uderzenia o krawędź chodnika przy dużej prędkości po­jazdu;zbyt gwałtownego zakręcania z dużą prędkością;przeładowania pojazdu;jazdy z nadmierną prędkością całkowicie naładowanym samocho­dem po wyboistej drodze.Prostowanie obudowy mostu napędowego jest zabiegiem bardzo trud­nym i przeważnie nieopłacalnym, nawet w razie wykonywania takiego zabiegu w zakładzie specjalistycznym.

Comments

comments