Zwichrowanie osi

Objawy. Oś przednia może skrzywić się (zgiąć) albo w płaszczyźnie pionowej, albo w płaszczyźnie poziomej (np. wskutek przeciążenia pojazdu), albo też jednocześnie w obu płaszczyznach (np. wskutek zderzenia). W razie skrzywienia osi w poziomie, samochód wykazuje skłonność do zakręcania w jedną stronę, przy czym prowa­dzenie pojazdu jest wyraźnie utrudnione. Wskutek niewielkiego zwich­rowania osi przedniej po pewnym przebiegu pojazdu od chwili powsta­nia uszkodzenia można stwierdzić przedwczesne jednostronne zużycie bieżnika jednej lub obu przednich opon.Jeżeli oś uległa skrzywieniu w płaszczyźnie pionowej, patrząc na przód samochodu z pewnej odległości można zauważyć niejednakowe pochylenie kół. W razie niewielkiego zwichrowania przedniej osi, pro­wadzenie pojazdu nastręcza trudności, przy czym samochód może wy­kazywać skłonność do zakręcania w jedną stronę.Przyczyny. Powodem skrzywienia lub zwichrowania przedniej osi jest zwykle:wypadek drogowy (np. przewrócenie się pojazdu lub zsunięcie się bokiem do rowu, zderzenie z innym pojazdem itp.);zbyt szybka jazda po wyboistej drodze, zwłaszcza w razie całkowi­tego naładowania pojazdu;silne uderzenie przedniego koła o przeszkodę (krawędź chodnika);przeciążenie pojazdu;Naprawa. Skrzywioną oś przednią można wyprostować (tylko w nie­których przypadkach) lub wymienić jedynie w warsztacie naprawczym. Po wyprostowaniu oś powinna być sprawdzona w obu płaszczyznach.

Comments

comments