Zwijadła do przewodów giętkich

Niektóre pojazdy samochodowe wymagają, po umyciu na stanowiskach mycia, domywania wodą i osuszania sprężonym powietrzem. Do tego celu służą przewody giętkie do zimnej i gorącej wody i oddzielnie do powie­trza sprężonego, nawinięte na zwijadła.Zależnie od istniejących warunków, przytwierdza się zwijadła na suficie lub na ścianach, zawsze w taki sposób, aby końcówki przewodów giętkich znajdowały się w zasięgu rąk pracownika. Instalacja sprężonego powie­trza jest opisana w rozdziale 12.2.

Comments

comments